ဂိုးသှငြးဘုရငဟြောငြးရဲ့ကွောနြံပါတကြိုဆကခြံလိုကပြှီဖှဈတဲ့ဒီရာလို

မနယြူအသငြးကို အီတလီစီးရီးအကလေပအြသငြး အတျတလနတြာအသငြးမှပှောငြးရှှေ့လာတော့မယြ အိုငဗြရီကိုဈ့ ပါရမီရှငလြူငယကြစားသမားလေးဟာ မနယြူအသငြးကှီးမှာအကွီၤနံပါတြ တခါထဲရရှိမှာဖှဈကှောငြးသိရပါတယြ။

မကှာခငရြကပြိုငြးအတှငြးမှာအသငြးကိုရောကရြှိလာတော့မယြ့ ကစားသမားလေးဟာ အသငြးကှီးအငြျကွီနံပါတတြနြးပှီးရရှိမှာဖှဈတာကှောငြ့ အသကြ၁၈နှဈအရှယသြာရှိသေးပမယြေ့ လူငယအြသငြးမှာကစားရဖို့ထကအြသငြးကှီးမှာ တနြးပှီးကစားခှငြ့ရှိဖို့အခှငြ့အရေးမွားနပေါပှီ။

အာမကဒြီယာလိုကိုမနယြူအသငြးကကာလရှညစြောငြ့ကှညြ့ထားပှီးမှခေါယြူခဲ့တာဖှဈတာကှောငြ့ နညြးပှအကှိုကကြစားသမားတဈဦးဖှဈမှာသခွောနပှေီး။ဥရောပရဲ့အကောငြးဆုံးလူငယြ၅၀ဦးစာရငြးမှာပါဝငသြူလညြးဖှဈပါတယြ

ယနေ့နေ့လညမြှာတော့ ဒီယာလိုကသူရဲ့တှဈတာအကောငြ့မှာ မနယြူအသငြးအငြျကွီနဲ့နဲ့ပုံကိုတငထြားပှီး ကွောနံပါတြ၁၉ကိုဝတဆြငမြှာဖှဈကှောငြး အသိပေးထားပါတယြ။

အဆိုပါကွောနံပါတြ၁၉ဟာ မနယြူဂိုးသှငြးဘုရငဟြောငြးဒှိုကယြောကြ၊ယခုတိုကစြဈမှူး ရကဖြိုဈ့၊တိုကစြဈမှူးဟောငြးဝဲဘကတြို့ဝတဆြငခြဲ့ကှပှီးအဆိုပါနံပါတကြို ဝတဆြငခြဲ့ကှသူမွားဟာအသငြးအတှကြ အကွိုးပှုခဲ့တဲ့ကစားသမားပိုမိုမွားပှားနတောလညြးတှေ့ရပါတယြ။

မနယြူအသငြးကိုရောကလြာတဲ့ဒီရာလိုကလညြးကွှနတြောနြညြးပှကောငြးတှနေဲ့တှေ့ဆုံနရပေါပှီနှရောသီထဲကသူတို့နဲ့အဆကအြသှယမြပှတပြါဘူးကွှနတြောကြိုသူတို့ကပုံမှနအြကှံညဏကြောငြးတှပေေးနပေါတယြ။

ကွှနတြောရြုပပြိုငြးရောစိတပြိုငြးပါယူနိုကတြတအြတှကအြဆငသြငြ့ဖှဈနပေါပှ။အံသှဖှယကြောငြးတဲ့အသငြးနဲ့အတူ ကွှနတြောနြောကတြဆငြ့ကို တတလြှမြးဖို့ကွိုးစားပါ့မယဟြုပှောသှားခဲ့ပါတယြ။

ဒီယာလိုနဲ့ပါတသြတပြှီးနညြးပှဆိုးရှှးကလညြး သူအသငြးမှည အံဝငဖြို့တော့အခွိနယြူရပါလိမြ့မယသြူ့ရဲ့အမှနနြှုနြးနဲ့စိတလြှုပရြှားဖှယစြှမြးဆောငမြှုတှကသေူ့ကိုနောကတြဆငြ့ရောကအြောငခြေါဆြောငသြှားမှာပါ။သခွောပါတယလြာမယနြှဈတှမှော သူဟာ ယူနိုကတြတရြဲ့အဓိကကစားသမားဖှဈလာပါလိမြ့မယြ။သူ့ရဲ့စှမြးဆောငရြညကြ အရာရာကိုဖှဈလာနိုငပြါတယဟြုဆိုသှားပါတယြ။

ဂိုးသှငြးဘုရငဟြောငြးရဲ့ကွောနြံပါတကြိုဆကခြံလိုကပြှီဖှဈတဲ့ဒီရာလို

မနယြူအသငြးကို အီတလီစီးရီးအကလေပအြသငြး အတျတလနတြာအသငြးမှပှောငြးရှှေ့လာတော့မယြ အိုငဗြရီကိုဈ့ ပါရမီရှငလြူငယကြစားသမားလေးဟာ မနယြူအသငြးကှီးမှာအကွီၤနံပါတြ တခါထဲရရှိမှာဖှဈကှောငြးသိရပါတယြ။

မကှာခငရြကပြိုငြးအတှငြးမှာအသငြးကိုရောကရြှိလာတော့မယြ့ ကစားသမားလေးဟာ အသငြးကှီးအငြျကွီနံပါတတြနြးပှီးရရှိမှာဖှဈတာကှောငြ့ အသကြ၁၈နှဈအရှယသြာရှိသေးပမယြေ့ လူငယအြသငြးမှာကစားရဖို့ထကအြသငြးကှီးမှာ တနြးပှီးကစားခှငြ့ရှိဖို့အခှငြ့အရေးမွားနပေါပှီ။

အာမကဒြီယာလိုကိုမနယြူအသငြးကကာလရှညစြောငြ့ကှညြ့ထားပှီးမှခေါယြူခဲ့တာဖှဈတာကှောငြ့ နညြးပှအကှိုကကြစားသမားတဈဦးဖှဈမှာသခွောနပှေီး။ဥရောပရဲ့အကောငြးဆုံးလူငယြ၅၀ဦးစာရငြးမှာပါဝငသြူလညြးဖှဈပါတယြ

ယနေ့နေ့လညမြှာတော့ ဒီယာလိုကသူရဲ့တှဈတာအကောငြ့မှာ မနယြူအသငြးအငြျကွီနဲ့နဲ့ပုံကိုတငထြားပှီး ကွောနံပါတြ၁၉ကိုဝတဆြငမြှာဖှဈကှောငြး အသိပေးထားပါတယြ။

အဆိုပါကွောနံပါတြ၁၉ဟာ မနယြူဂိုးသှငြးဘုရငဟြောငြးဒှိုကယြောကြ၊ယခုတိုကစြဈမှူး ရကဖြိုဈ့၊တိုကစြဈမှူးဟောငြးဝဲဘကတြို့ဝတဆြငခြဲ့ကှပှီးအဆိုပါနံပါတကြို ဝတဆြငခြဲ့ကှသူမွားဟာအသငြးအတှကြ အကွိုးပှုခဲ့တဲ့ကစားသမားပိုမိုမွားပှားနတောလညြးတှေ့ရပါတယြ။

မနယြူအသငြးကိုရောကလြာတဲ့ဒီရာလိုကလညြးကွှနတြောနြညြးပှကောငြးတှနေဲ့တှေ့ဆုံနရပေါပှီနှရောသီထဲကသူတို့နဲ့အဆကအြသှယမြပှတပြါဘူးကွှနတြောကြိုသူတို့ကပုံမှနအြကှံညဏကြောငြးတှပေေးနပေါတယြ။

ကွှနတြောရြုပပြိုငြးရောစိတပြိုငြးပါယူနိုကတြတအြတှကအြဆငသြငြ့ဖှဈနပေါပှ။အံသှဖှယကြောငြးတဲ့အသငြးနဲ့အတူ ကွှနတြောနြောကတြဆငြ့ကို တတလြှမြးဖို့ကွိုးစားပါ့မယဟြုပှောသှားခဲ့ပါတယြ။

ဒီယာလိုနဲ့ပါတသြတပြှီးနညြးပှဆိုးရှှးကလညြး သူအသငြးမှည အံဝငဖြို့တော့အခွိနယြူရပါလိမြ့မယသြူ့ရဲ့အမှနနြှုနြးနဲ့စိတလြှုပရြှားဖှယစြှမြးဆောငမြှုတှကသေူ့ကိုနောကတြဆငြ့ရောကအြောငခြေါဆြောငသြှားမှာပါ။သခွောပါတယလြာမယနြှဈတှမှော သူဟာ ယူနိုကတြတရြဲ့အဓိကကစားသမားဖှဈလာပါလိမြ့မယြ။သူ့ရဲ့စှမြးဆောငရြညကြ အရာရာကိုဖှဈလာနိုငပြါတယဟြုဆိုသှားပါတယြ။

Leave a Comment

Your email address will not be published.